Thursday, February 20, 2003

Singapura patut hapuskan sikap kiasu

Saudara Pengarang,

PADA Khamis 13 Februari 2003 di bawah tajuk Hubungan Singapura Malaysia yang disiarkan dalam Berita Harian Singapura sedutan dari wawancara Prof. Jayakumar di stesen televisyen CNN pada 31 Januari lalu, Prof. Jayakumar telah berkata:

``Saya telah menyatakan dalam kenyataan Parlimen mengenai ungkapan perang, yang dibuat oleh sebilangan pemimpin dan media mereka adalah tidak berguna, tidak membantu dan juga merbahaya. Jika anda lihat fakta-fakta yang ada, tiada seorang pun pemimpin Singapura pernah bercakap tentang peperangan. Maka itu, saya tidak rasa kedua-dua negara akan berperang. Tetapi perbuatan mengenai peperangan, walau secara sebarangan, benar-benar tidak membantu.''

Kenyataan ini jelas menunjukkan sama ada Prof. Jayakumar jahil dalam sejarah Singapura semasa diperintah oleh PAP pada tahun 1959 dan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menterinya ataupun berpura-pura buat tidak tahu menyalahkan pemimpin-pemimpin dan media Malaysia yang memulakan ungkapan perang.

Di sini saya ingin menyatakan ungkapan perang ini bukan pemimpin-pemimpin dan media Malaysia yang mula menyatakannya tetapi dibuat oleh Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew sendiri dan bukan kenyataan beliau itu berupa satu ungkapan tetapi satu kepastian melalui analisis dan ramalan (foresight) menetapkan kekerasan akan berlaku antara Singapura dan Malaya.

Renungkan kenyataan yang dibuat oleh Lee Kuan Yew pada 1961:

* ``If merger does not come with the consent of the people of the two territories then inevitably it will come by the use of force by one territory over the other because each is vital to the survival of the other.''

(The Battle For Merger - Muka 4-5).

* ``A hostile independent Singapore must lead to retaliation, conflict and in the end conquest.''

(The Battle For Merger - Muka 173)

Lee Kuan Yew melalui analisisnya yang mendalam telah meramalkan dengan kepastian iaitu percantuman dengan Malaya tetap akan berlaku sama ada melalui persetujuan atau pun dengan penggunaan kekerasan oleh satu pihak terhadap satu pihak lagi.

Begitu juga Lee Kuan Yew telah menyatakan Singapura yang merdeka bersikap hostile mesti membawa kepada balas membalas, konflik dan akhirnya penaklukan.

Maka dengan demikian bolehkah dianggap isu-isu yang ditimbulkan terhadap Malaysia yang telah tertangguh bertahun lamanya diklasifikasikan sebagi sikap hostile Singapura?

Renungkan isu-isu tersebut:

* Air - hak Malaysia;

* Pulau Batu Putih - hak Malaysia (tuntutan bertindih);

* Pencabulan udara Malaysia;

* Tanah;

* CIQ - hak Malaysia;

* Tambakan Laut Singapura mendatang kesan negatif pada Malaysia;

* Central Provident Fund pekerja Malaysia ditahan keluar dari Singapura; dan

* TUDM di Woodlands dinaikkan sewa dan terpaksa keluar dari Singapura.


Yang aneh sekali apabila sesuatu isu itu disiarkan oleh media dan dibincangkan oleh rakyat dan pemimpin-pemimpin Malaysia menjadi hangat sehingga berlaku ketegangan hubungan dua hala antara Singapura dan Malaysia, kelihatanlah kedatangan Lee Kuan Yew, Goh Chok Tong dan Abdullah Tarmugi dengan membawa mesej sebagai jiran sangat penting kedua-dua negara bersikap toleransi, kerjasama, tolak ansur dan polisi menang menang.

Anjuran-anjuran itu adalah sangat baik tetapi malangnya mereka ajak Malaysia supaya bertoleransi, bekerjasama dan polisi menang menang terhadap hak dan kedaulatan Malaysia, bukan hak dan kedaulatan Singapura.

Sebagaimana biasanya diperkatakan ``hak aku aku punya, hak engkau aku punya.''

Mungkin dalam membuat kenyataannya hari itu beliau terlupa semalamnya kerana di waktu semalamnya itu beliau masih di bangku sekolah.

Hapuskanlah sikap kiasu dan amalkan sikap kerjasama, tolak ansur dan polisi `win-win' sebagaimana yang dianjurkan oleh Lee Kuan Yew, Goh Chok Tong dan Abdullah Tarmugi dengan secara ikhlas kerana ia lebih menguntungkan Singapura, tetapi janganlah hendaknya disuruh bertolak ansur dan bekerjasama terhadap hak dan kedaulatan Malaysia semata-mata.

- PROF. MOHAMMED HJ. YACOB, Johor Bahru.